ไลบรารี PCB Footprint สําหรับเครื่องมือกราฟิกพี่เลี้ยง

ตารางที่ 1. ไลบรารี PCB Footprint สําหรับเครื่องมือกราฟิกพี่เลี้ยง

ชื่อแฟ้ม ดาวน์โหลด ขนาดแฟ้ม
ห้องสมุดเครื่องมือสํารวจกราฟิกพี่เลี้ยง (ข้อมูลแพคเกจทางกายภาพ) mentor_expedition.zip 1.36 ล้านบาท
ห้องสมุดเครื่องมือบุรุษกราฟิก PADS mentor_pads.zip 108 KB

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้