ID บทความ: 000091121 ประเภทข้อมูล: ข้อความแสดงข้อผิดพลาด การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 10/06/2022

ข้อผิดพลาด: ไม่สามารถอ่าน "rp_generated_name": ไม่มีตัวแปรดังกล่าว

สิ่งแวดล้อม

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • อินเตอร์เฟซ
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  คำอธิบาย

  ข้อผิดพลาด "ข้อผิดพลาด: ไม่สามารถอ่าน "rp_generated_name": ไม่มีตัวแปรดังกล่าว" เมื่อสร้างIntel® FPGA IPการสตรีมAvalon® F-Tile สําหรับตัวอย่างการออกแบบ PCI Express* โดยใช้ซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® Prime Pro Edition เวอร์ชั่น 22.1

  ข้อผิดพลาดเกิดจากการพยายามสร้างตัวอย่างการออกแบบเมื่อเปิดใช้งานตัวเลือก "การสังเคราะห์" ไฟล์ออกแบบตัวอย่าง แต่ไม่ได้เปิดใช้งานตัวเลือก "การจําลอง"

  ความละเอียด

  เพื่อแก้ไขปัญหานี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานทั้งตัวเลือกการจําลองและการสังเคราะห์แล้วก่อนที่จะคลิกปุ่ม "สร้างการออกแบบตัวอย่าง"

  ปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขในซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® Prime Pro Edition ในอนาคต

  ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

  เอฟพีจีเอ Intel® Agilex™ และเอฟพีจีเอ SoC

  คำประกาศสิทธิ์

  1

  การโพสต์และการใช้เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของ Intel.com

  เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้