ID บทความ: 000086494 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 07/04/2015

ฉันจะค้นหาข้อกําหนดปัจจุบันสําหรับ VCCBAT (ICCBAT) ในอุปกรณ์ Altera ได้ที่ไหน

สิ่งแวดล้อม

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
คำอธิบาย

คุณสามารถค้นหา ICCBAT สําหรับอุปกรณ์Altera®ใน ตัวประมาณพลังงานในช่วงต้น แท็บรายงาน

คุณควรทราบว่า ICCBAT จะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และจะเปลี่ยนหากคุณเปลี่ยนอุปกรณ์เป้าหมายใน Early Power Estimator (EPE)

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 2 ผลิตภัณฑ์

Cyclone® III FPGA
Cyclone® III LS FPGA

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้