ID บทความ: 000086027 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 11/09/2012

ALT_LVDS MegaFunction ใช้วงจรล็อกแบบเกตสําหรับ PLL ที่เป็นการสร้างอินสแตนซ์หรือไม่

สิ่งแวดล้อม

 • PLL
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  คำอธิบาย ALT_LVDS MegaFunction ไม่ได้สร้างอินสแตนซ์ของวงจรเกตล็อกโดยอัตโนมัติ  ในการใช้วงจรล็อกแบบ Gated คุณต้องใช้โหมด PLL ภายนอกของ MegaFunction

  ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  บทความนี้จะนำไปใช้กับ 5 ผลิตภัณฑ์

  เอฟพีจีเอ Stratix®
  เอฟพีจีเอ Stratix® GX
  Stratix® II GX FPGA
  Stratix® II FPGA
  Stratix® III FPGA

  เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้