ID บทความ: 000085745 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 17/10/2011

Fitter ไม่ได้ทําการตรวจสอบการเชื่อมต่อcore_clkสําหรับ Stratix V

สิ่งแวดล้อม

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • นาฬิกา
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  ปัญหาสำคัญ

  คำอธิบาย

  สําหรับการออกแบบที่มุ่งเป้าไปที่อุปกรณ์ Stratix V Fitter มี ไม่ดําเนินการ core_clk ตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของการเชื่อมต่อ

  ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

  Stratix® V FPGA

  เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้