ID บทความ: 000082743 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 03/10/2014

ทําไมคอร์ IP ของฉันจึงล้มเหลวในการอัปเกรดโดยอัตโนมัติ

สิ่งแวดล้อม

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  ปัญหาสำคัญ

  คำอธิบาย เนื่องจากปัญหาในซอฟต์แวร์ Quartus® II v14.0A10, tเขากําลังติดตามคอร์ IP ล้มเหลวในการอัปเกรดในระหว่างการอัปเกรดโดยอัตโนมัติ แม้ว่า GUI จะระบุว่ามีการรองรับการอัปเกรดอัตโนมัติสําหรับคอร์:
  • การกําหนดค่าใหม่บางส่วน (ไม่สามารถย้ายได้)
  • ตัวรับส่งสัญญาณ Arria® 10 Native PHY (v13.1A10 ไม่สามารถย้ายได้)
  • Arria 10 FPLL (v13.1A10 ไม่สามารถย้ายได้)
  ความละเอียด

  หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ถอดแกน IP ออกจากการออกแบบของคุณและสร้างความทนทานต่ออินสแตนซ์ใหม่ของแกน IP v14.0A10

  ปัญหานี้ยังไม่ได้รับการกําหนดเวลาให้แก้ไข

  ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  บทความนี้จะนำไปใช้กับ 3 ผลิตภัณฑ์

  Intel® Arria® 10 SX SoC FPGA
  Intel® Arria® 10 GX FPGA
  Intel® Arria® 10 GT FPGA

  คำประกาศสิทธิ์

  1

  การโพสต์และการใช้เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของ Intel.com

  เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้