ID บทความ: 000082072 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 11/09/2012

Quartus® II เวอร์ชันใดที่รองรับคุณสมบัติการอัปเกรดระบบระยะไกล Stratix® II สําหรับใช้ในโหมดการกําหนดค่า Active Serial (AS)

สิ่งแวดล้อม

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
คำอธิบาย Quartus II v5.0 จะรองรับคุณสมบัติการอัปเกรดระบบระยะไกล Stratix II สําหรับใช้งานในโหมดการกําหนดค่า Active Serial (AS)

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 2 ผลิตภัณฑ์

Stratix® II FPGA
เอฟพีจีเอ Intel® อุปกรณ์กำหนดค่า

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้