ID บทความ: 000080842 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 28/01/2019

ทําไมเวลาอีเธอร์เน็ต 100G ความหน่วงแฝงต่ําIntel® FPGA IPล้มเหลวในFPGA Intel® Stratix® 10

สิ่งแวดล้อม

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • IP เอฟพีจีเอ Intel® สำหรับ Arria® 10 และ Stratix® V Ethernet 100G ความหน่วงแฝงต่ำ
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  ปัญหาสำคัญ

  คำอธิบาย

  เมื่อใช้Intel® FPGA IPอีเธอร์เน็ต 100G ความหน่วงแฝงต่ํากับโหมด RSFEC และ/หรือ KR ที่เปิดใช้งานบนIntel® Stratix® 10 FPGA สามารถสังเกตการละเมิดเวลาได้

  ความละเอียด

  วิธีแก้ไขการละเมิดเวลาเหล่านี้เมื่อใช้ Intel® Quartus® Prime เวอร์ชั่น 18.0 หรือ 18.1:

  • a.ตรวจ สอบ อีเธอร์เน็ต 100G ความหน่วงแฝงต่ํา Intel® FPGA IP ตำแหน่ง การใช้ Quartus Prime Chip Planner
   • หากฮาร์ดบล็อกใด ๆ ในคอร์อยู่ในวิธีการวางIntel® Stratix®การจัดวาง IP 10 100G อาจสร้างการกําหนดเส้นทางที่ยาวและส่งผลให้เกิดการกําหนดเวลาที่แย่
   • หากเป็นกรณีนี้ โปรดเลือกชุดตําแหน่งตัวรับส่งสัญญาณอื่นเมื่อเป็นไปได้
  • ข. ให้ลองกวาดข้อมูลเริ่มต้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของเวลาที่ดียิ่งขึ้น

  ปัญหานี้ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นแต่ไม่ได้รับการแก้ไขในเวอร์ชั่น 19.1 ของซอฟต์แวร์ Prime Edition Intel® Quartus®

  ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  บทความนี้จะนำไปใช้กับ 4 ผลิตภัณฑ์

  Intel® Stratix® 10 GX FPGA
  Intel® Stratix® 10 SX SoC FPGA
  Intel® Stratix® 10 MX FPGA
  Intel® Stratix® 10 TX FPGA

  เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้