ID บทความ: 000080395 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 21/07/2017

ทําไมฉันจึงได้รับข้อผิดพลาดในการคอมไพล์เมื่อพาร์ติชันการออกแบบของฉันมีตัวรับส่งสัญญาณ Intel® Arria®10

สิ่งแวดล้อม

 • Intel® Quartus® Prime Standard Edition
 • IP เอฟพีจีเอ Intel® Arria® 10 Cyclone® 10 ตัวรับส่งสัญญาณ CMU PLL
 • IP เอฟพีจีเอ Intel® Arria® 10 Cyclone® 10 ตัวรับส่งสัญญาณ ATX PLL
 • IP เอฟพีจีเอ Intel® Arria® 10 Cyclone® 10 ตัวรับส่งสัญญาณ Native PHY
 • IP เอฟพีจีเอ Intel® fPLL Intel® Arria® 10 Cyclone® 10
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  คำอธิบาย

  ในซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® Prime Standard Edition คุณอาจเห็นข้อผิดพลาดเมื่อพาร์ติชันการออกแบบของคุณมีตัวรับส่งสัญญาณ Intel® Arria® 10 PHY และ/หรือ PLL ตัวรับส่งสัญญาณ

   

  ความละเอียด

  ซอฟต์แวร์ Quartus® Prime Standard Edition ไม่รองรับพาร์ติชันสําหรับตัวรับส่งสัญญาณ Arria® 10 PHY และ/หรือ PLL ตัวรับส่งสัญญาณ

  ยกเว้นตัวรับส่งสัญญาณ Arria® 10 PHY หรือตัวรับส่งสัญญาณ PLL จากบล็อกการออกแบบก่อนสร้างพาร์ติชัน

  ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

  Intel® Arria® 10 FPGA และ SoC FPGA

  คำประกาศสิทธิ์

  1

  การโพสต์และการใช้เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของ Intel.com

  เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้