ID บทความ: 000079965 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 11/09/2012

การสแตนด์บาย ICC ทั่วไปในอุปกรณ์ APEX II คืออะไร

สิ่งแวดล้อม

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
คำอธิบาย การสแตนด์บาย ICC โดยทั่วไปสําหรับอุปกรณ์ APEX II คือ 100 mA หมายเลขนี้มีผลกับสมาชิกในตระกูลอุปกรณ์ทั้งหมดและเกรดความเร็วทั้งหมด โปรดทราบว่านี่เป็นหมายเลขทั่วไปและการสแตนด์บาย ICC ที่แท้จริงที่คุณสังเกตบนอุปกรณ์ APEX II ของคุณอาจแตกต่างกันไป

ค่าสําหรับการสแตนด์บาย ICC ทั่วไปในเอกสารข้อมูลตระกูลอุปกรณ์ APEX II เวอร์ชัน 3.0 และต่ํากว่าไม่ถูกต้องและจะได้รับการอัปเดตในการปรับปรุงครั้งต่อไป

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

Apex™ II

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้