ID บทความ: 000077340 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 27/03/2018

ทําไม HPS ค้างเมื่อ HPS ถึง FPGA บริดจ์เชื่อมต่อกับ AXI Bridge IP พร้อมกับบัสมาสเตอร์อื่นๆ

สิ่งแวดล้อม

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • เอฟพีจีเอ Intel® Interconnect
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  คำอธิบาย

  HPS อาจค้างขณะเข้าถึง AXI Bridge ซึ่งเชื่อมต่อกับบัสมาสเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่อง

  อินเทอร์เฟซ AXI Bridge Slave จะเข้าถึงมาสเตอร์แบบกดกลับตลอดเวลาเมื่อหนึ่งในธุรกรรมการอ่าน/เขียนปัญหาหลักในการอ่าน/เขียน

  ความละเอียด

  ในขณะที่การแก้ไขปัญหาชั่วคราว ให้เพิ่ม Avalon MM Pipeline Bridge ระหว่างบัสมาสเตอร์และ AXI Bridge เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการสัญญาณหลักหลายตัวของ AXI Bridge

  ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  บทความนี้จะนำไปใช้กับ 3 ผลิตภัณฑ์

  Cyclone® V SX SoC FPGA
  Arria® V SX SoC FPGA
  Intel® Arria® 10 SX SoC FPGA

  เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้