ID บทความ: 000076796 ประเภทข้อมูล: การติดตั้งและตั้งค่า การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 14/05/2018

มีอุปกรณ์แฟลชใดบ้างที่รองรับ Macronix ในการกําหนดค่า Active Serial Intel® Stratix® 10

สิ่งแวดล้อม

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  คำอธิบาย

  อุปกรณ์ Macronix* MX66U ต่อไปนี้สามารถใช้เป็นอุปกรณ์ทดแทนสําหรับอุปกรณ์ EPCQ-L เพื่อรองรับการกําหนดค่า Active Serial Intel® Stratix® 10 ในซอฟต์แวร์ Intel Quartus® Prime Pro เวอร์ชั่น 18.0

  • MX66U512
  • MX66U2G

  หากต้องการเปิดใช้งานการสนับสนุน MX66U ให้เพิ่มตัวแปรต่อไปนี้ในไฟล์ quartus.ini ของคุณภายในไดเรกทอรีโครงการ:

  pgm_allow_mx66u=on

  หากคุณไม่มีไฟล์ quartus.ini ให้ใช้ตัวแก้ไขข้อความเพื่อสร้าง ให้เพิ่มตัวแปรด้านบนและบันทึกไฟล์นี้เป็น quartus.ini ในไดเรกทอรีโครงการหรือไดเรกทอรีการติดตั้ง \bin64 (Windows) หรือ /linux64 (Linux) เมื่อคุณเปิดโครงการของคุณหลังจากเพิ่มตัวแปรข้างต้นแล้ว คุณจะสามารถเห็นอุปกรณ์ MX66U ใน เครื่องมือแปลงไฟล์โปรแกรม

  เนื่องจากอุปกรณ์ MX66U ไม่อยู่ในการตั้งค่าอุปกรณ์กําหนดค่าภายใต้หมวดหมู่การกําหนดค่าของ "ตัวเลือกอุปกรณ์และพิน" ในซอฟต์แวร์ Intel Quartus Prime Pro ให้ใช้ เครื่องมือแปลงไฟล์การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างไฟล์การเขียนโปรแกรม JIC สําหรับการกําหนดค่า Active Serial ด้วยอุปกรณ์ MX66U

  วิธีแก้ไข

  การรองรับอุปกรณ์แฟลช MX66U ในปัจจุบันจํากัดเฉพาะการเขียนโปรแกรมไฟล์ JIC เท่านั้น อุปกรณ์ MX66U รองรับรูปแบบการกําหนดค่า Active Serial โดยไม่มีตัวแปรข้างต้น มีกําหนดเวลาให้รองรับในซอฟต์แวร์ Intel Quartus Prime Pro เวอร์ชันในอนาคต

  ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

  Intel® Stratix® 10 FPGA และ SoC FPGA

  คำประกาศสิทธิ์

  1

  การโพสต์และการใช้เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของ Intel.com

  เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้