ID บทความ: 000076391 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 26/04/2021

ทําไมจึงไม่กําหนดหมายเลขชิ้นส่วนอุปกรณ์ Intel® Cyclone® V ให้กับการออกแบบตัวอย่าง Intel UniPHY® ที่สร้างขึ้น

สิ่งแวดล้อม

 • Intel® Quartus® Prime Standard Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  คำอธิบาย

  เนื่องจากปัญหาในซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® Prime Standard Edition หมายเลขชิ้นส่วนอุปกรณ์ Intel Cyclone® V ที่กําหนดไว้ในโครงการ Intel Quartus ไม่ได้รับมอบหมายให้กับการออกแบบตัวอย่าง Intel UniPHY® ที่สร้างขึ้น

  วิธีแก้ไข

  หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้เปลี่ยนหมายเลขชิ้นส่วน Intel® Cyclone® V ในการออกแบบตัวอย่าง Intel UniPHY® ที่สร้างขึ้นด้วยตนเอง

  ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

  Cyclone® V FPGA และ SoC FPGA

  เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้