ID บทความ: 000075419 ประเภทข้อมูล: ข้อความแสดงข้อผิดพลาด การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 10/10/2018

คําเตือน (16817): Verilog HDL waring ที่ alt_etipc3_nphy_elane.v (12698)

สิ่งแวดล้อม

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • IP เอฟพีจีเอ Intel® 25G Ethernet
 • IP เอฟพีจีเอ Intel® สำหรับ Arria® 10 และ Stratix® V Ethernet 100G ความหน่วงแฝงต่ำ
 • IP เอฟพีจีเอ Intel® Ethernet 10G MAC
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  ปัญหาสำคัญ

  คำอธิบาย

  คุณอาจเห็นคําเตือนที่แสดงด้านบนเนื่องจากการชนกันของโมดูลเมื่อคอมไพล์การออกแบบที่มีหลายอินสแตนซ์ของ Intel® Stratix® 10 E-tile Hard IP สําหรับIntel FPGA IPอีเธอร์เน็ต

  เมื่อใช้ E-tile Hard IP สําหรับIntel FPGA IPอีเธอร์เน็ตหลายอินสแตนซ์กับการกําหนดค่าที่แตกต่างกันภายในโครงการ Intel® Quartus® Prime เดียวกัน การออกแบบสามารถคอมไพล์อย่างไม่ถูกต้องซึ่งอาจทําให้เกิดข้อผิดพลาดที่เหมาะสมได้

  ผู้ใช้จะเห็นคําเตือนการคอมไพล์เมื่อการตั้งค่าสําหรับโมดูลที่มีชื่อเดียวกันถูกเขียนทับทั้งในการคอมไพล์ Intel Quartus Prime และในระหว่างการคอมไพล์การจําลอง

  ความละเอียด

  ปัญหานี้ได้รับการกําหนดให้แก้ไขในซอฟต์แวร์ Intel Quartus Prime รุ่นใหม่ในอนาคต

  ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  บทความนี้จะนำไปใช้กับ 2 ผลิตภัณฑ์

  Intel® Stratix® 10 MX FPGA
  Intel® Stratix® 10 TX FPGA

  เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้