ID บทความ: 000075276 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 18/05/2013

ความถี่ของ coreclkout ที่รายงานไม่ถูกต้องสําหรับ Stratix V Hard IP สําหรับ PCI Express IP Core เมื่อใช้ ATX PLL

สิ่งแวดล้อม

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  ปัญหาสำคัญ

  คำอธิบาย

  ความถี่ของการ coreclkout รายงานไม่ถูกต้อง สําหรับ Stratix V Hard IP สําหรับ PCI Express IP Core เมื่อ ATX PLL ใช้ในอุปกรณ์ Gen1 และ Gen2 ES สําหรับตัวแปร ES Gen2 ความถี่ ว่าซอฟต์แวร์ Quartus II รายงาน coreclkout ไว้สําหรับ หนึ่งครึ่งความถี่จริง สําหรับตัวแปร GEN1 ES ความถี่ ว่าซอฟต์แวร์ Quartus II รายงานสําหรับ Coreclkout คือหนึ่งไตรมาส ความถี่จริง

  ความละเอียด

  ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขในเวอร์ชัน 12.1 ของ Stratix V Hard IP สําหรับ PCI Express IP Core

  ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

  Stratix® V FPGA

  เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้