ID บทความ: 000073745 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 11/09/2012

ไฟล์ Arria GX Device Pin-out: ปัญหาที่ทราบ

สิ่งแวดล้อม

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
คำอธิบาย

ปัญหา10001969, Device EP1AGX20, เวอร์ชั่น 1.2

ไฟล์พินเอาต์แสดงรายการ RUP4, RDN4, RUP7 และ RDN7 อย่างไม่ถูกต้องตามพินวัตถุประสงค์คู่ที่มีอยู่  ตระกูลอุปกรณ์ Arria® GX ไม่รองรับการยกเลิกการใช้งานบนชิปและการสอบเทียบ ดังนั้นพินเหล่านี้จึงสามารถใช้เป็นพิน I/O เท่านั้น

ปัญหา10001970, Device EP1AGX35, เวอร์ชั่น 1.2

ไฟล์พินเอาต์แสดงรายการ RUP4, RDN4, RUP7 และ RDN7 อย่างไม่ถูกต้องตามพินวัตถุประสงค์คู่ที่มีอยู่  ตระกูลอุปกรณ์ Arria GX ไม่รองรับการยกเลิกการใช้งานบนชิปและการสอบเทียบ ดังนั้นพินเหล่านี้จึงสามารถใช้เป็นพิน I/O เท่านั้น

มีปัญหา10001971, Device EP1AGX50, เวอร์ชั่น 1.2

ไฟล์พินเอาต์แสดงรายการ RUP4, RDN4, RUP7 และ RDN7 อย่างไม่ถูกต้องตามพินวัตถุประสงค์คู่ที่มีอยู่  ตระกูลอุปกรณ์ Arria GX ไม่รองรับการยกเลิกการใช้งานบนชิปและการสอบเทียบ ดังนั้นพินเหล่านี้จึงสามารถใช้เป็นพิน I/O เท่านั้น

มีปัญหา10001972, Device EP1AGX60, เวอร์ชั่น 1.2

ไฟล์พินเอาต์แสดงรายการ RUP4, RDN4, RUP7 และ RDN7 อย่างไม่ถูกต้องตามพินวัตถุประสงค์คู่ที่มีอยู่  ตระกูลอุปกรณ์ Arria GX ไม่รองรับการยกเลิกการใช้งานบนชิปและการสอบเทียบ ดังนั้นพินเหล่านี้จึงสามารถใช้เป็นพิน I/O เท่านั้น

มีปัญหา10001973, Device EP1AGX90, เวอร์ชั่น 1.1

ไฟล์พินเอาต์แสดงรายการ RUP4, RDN4, RUP7 และ RDN7 อย่างไม่ถูกต้องตามพินวัตถุประสงค์คู่ที่มีอยู่  ตระกูลอุปกรณ์ Arria GX ไม่รองรับการยกเลิกการใช้งานบนชิปและการสอบเทียบ ดังนั้นพินเหล่านี้จึงสามารถใช้เป็นพิน I/O เท่านั้น

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

Arria® GX FPGA

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้