Intel® Application Optimization ด้วยโหมดขั้นสูง

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000098240

25/04/2024

หมาย เหตุ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี BIOS ล่าสุดที่มีการเปิดใช้งาน Intel® Dynamic Tuning Technology (Intel® DTT) และมีการติดตั้ง BIOS รุ่นล่าสุด Intel® DTT 11405 หรือใหม่กว่าบนระบบของคุณก่อนที่จะพยายามติดตั้ง Intel® Application Optimization อินเทอร์เฟซผู้ใช้ (UI) จาก Microsoft Store*
  • ผู้ผลิตระบบบางรายอาจไม่มี Intel® DTT ล่าสุดที่พร้อมใช้งานกับ Intel® Application Optimization ในโหมดขั้นสูง หากไม่มี Intel® DTT 11405 หรือใหม่กว่า Intel® Application Optimization อาจไม่ติดตั้งหรืออาจติดตั้งโดยไม่มีการรองรับโหมดขั้นสูง
  • APO Advanced Mode ปลดล็อคการรองรับแบบจํากัดสําหรับโปรเซสเซอร์ที่มี 6 Performance-cores ขึ้นไป โปรเซสเซอร์อื่นๆ ทั้งหมดที่ไม่รองรับ Performance-cores น้อยกว่า 6 คอร์ในเวลานี้ แม้ว่าจะมีโหมดขั้นสูงก็ตาม
  • Intel® Application Optimization นี้อาจปรากฏในเอกสารของบริษัทอื่นบางรายเป็น APO

Intel® Application Optimization Advanced Mode ช่วยให้ผู้ใช้เห็นเกมอื่นๆ ที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบเพื่อแสดงการปรับปรุงประสิทธิภาพโดย Intel ซึ่งหมายความว่าโปรเซสเซอร์และการกําหนดค่าระบบเฉพาะยังไม่ได้รับการตรวจสอบ และผลลัพธ์อาจแตกต่างกัน รวมถึงการเสื่อมสภาพของประสิทธิภาพที่อาจเกิดขึ้น ผู้ใช้อาจเลือกใช้ โหมดขั้นสูง โดยมีความเสี่ยงของตัวเอง แต่ Intel ไม่สามารถรับประกันการปรับปรุงหรือการเพิ่มประสิทธิภาพใดๆ สําหรับโปรเซสเซอร์หรือเกมภายใต้โหมดการทํางานนี้

ผู้ใช้อาจเลือกเปิด โหมด Intel Application Optimization ขั้นสูง เพื่อปลดล็อคการสนับสนุนที่ได้รับการปรับปรุงสําหรับเกมที่หลากหลายซึ่งปรับให้เหมาะสมสําหรับการกําหนดค่าระบบเฉพาะ โปรดทราบว่า ผลลัพธ์ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันและอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิด ไม่ต้องกังวล คุณสามารถย้อนกลับไปใช้พฤติกรรมของระบบตามปกติได้อย่างง่ายดายโดยการปิด Intel Application Optimization ทั้งแบบทั่วโลกหรือสําหรับแต่ละแอพพลิเคชั่น

ผู้ใช้ที่ใช้โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ ที่รองรับแบบจํากัด Intel® Core™ โปรเซสเซอร์เจนเนอเรชั่น 12, 13 และ 14 อาจสามารถทดสอบ Intel Application Optimization ได้ โดยตรวจสอบว่ามีการเปิดใช้งาน BIOS สําหรับโปรเซสเซอร์ดังกล่าว และ Intel® DTT ติดตั้งอยู่ในระบบ จากนั้นผู้ใช้ก็สามารถเลือกที่จะปลดล็อค โหมดขั้นสูง และเลือกเกมที่มีใน UI

การตอบสนองของระบบอาจแตกต่างกันไปตามความสามารถในการกําหนดค่าและการ์ดกราฟิก ผู้ใช้สามารถค้นหาได้ว่าแอพพลิเคชั่นใดได้รับการปรับให้เหมาะสมและปิดใช้งานการปรับแต่งประสิทธิภาพตามต้องการโดยดาวน์โหลดอินเทอร์เฟซผู้ใช้ Intel Application Optimization ที่มีให้ดาวน์โหลดใน Microsoft Store*

สําหรับรายชื่อโปรเซสเซอร์ที่รองรับและผ่านการตรวจสอบอย่างครบถ้วน โปรดไปที่ ภาพรวม Intel® Application Optimization หากโปรเซสเซอร์ของคุณไม่ได้รวมอยู่ในรายการ โปรเซสเซอร์ดังกล่าวถือว่าเป็นโปรเซสเซอร์สนับสนุนแบบจํากัด ซึ่งสามารถใช้ได้ภายใต้การทํางานของ โหมดขั้นสูง ด้วยความเสี่ยงของคุณเองเท่านั้น

หมาย เหตุ
  • เกมที่มีให้สําหรับระบบที่ผ่านการตรวจสอบแล้วอาจแตกต่างกันไปตามการกําหนดค่า
  • การกําหนดค่าระบบ โปรเซสเซอร์ การ์ดกราฟิก และแอปพลิเคชันที่ใช้จะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานที่ครอบงําเฟรมต่อวินาที (FPS)
  • หากโปรเซสเซอร์ไม่อยู่ในรายการด้านบน แสดงว่ายังไม่ได้รับการตรวจสอบสําหรับ Intel Application Optimization การใช้งาน ดังนั้นแอปพลิเคชันจึงถูกใช้โดยรับความเสี่ยงของผู้ใช้เอง ติดต่อ ผู้ผลิตระบบ มาเธอร์บอร์ดเพื่อให้มั่นใจว่ามี BIOS ที่เปิดใช้งาน Intel Application Optimization