หมายเหตุของแอพพลิเคชั่นสําหรับ Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC)

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000097148

03/04/2024

Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) เป็นโซลูชัน RAID ระดับองค์กรที่ปลดปล่อยประสิทธิภาพของ NVMe* SSD ออก Intel® VROC จะถูกเปิดใช้งานโดยคุณสมบัติในโปรเซสเซอร์ที่ปรับขนาดได้ Intel® Xeon®ที่เรียกว่า Intel® Volume Management Device (Intel® VMD) ตัวควบคุมในตัวภายใน Root Complex ของ CPU PCIe NVMe SSD จะเชื่อมต่อโดยตรงกับ CPU ทําให้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่รวดเร็วสามารถทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ Intel® VROC ช่วยให้ได้รับประโยชน์เหล่านี้โดยไม่ซับซ้อน ไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่มีการใช้พลังงานจากการ์ดอะแดปเตอร์บัสโฮสต์ (HBA) ของ RAID ซึ่งเป็นฮาร์ดแวร์แบบดั้งเดิมที่วางอยู่ระหว่างไดรฟ์และ CPU

หมายเหตุการใช้งานต่อไปนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง Intel® VROC สําหรับแอปพลิเคชันเฉพาะ

สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับแพ็คเกจ Intel® VROC
  • ผู้จําหน่ายระบบอาจปรับแต่งแพ็คเกจ Intel® VROC สําหรับแพลตฟอร์มที่เฉพาะเจาะจง อ้างอิง OEM ของคุณเพื่อดูรายการชุดคุณลักษณะที่มีอยู่ทั้งหมด หากข้อมูลใดๆ ในเอกสารเหล่านี้ขัดแย้งกับข้อมูลการสนับสนุนที่ OEM แพลตฟอร์มจัดหาให้ เอกสารประกอบและการกําหนดค่าของแพลตฟอร์มจะมีการดําเนินการก่อน
  • หมายเหตุแอปพลิเคชันมีการกําหนดค่าเฉพาะ (รวมถึงเวอร์ชันแพ็คเกจ Intel® VROC ที่ใช้) ที่ควรตามเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คล้ายกัน ความแตกต่างในการกําหนดค่าระบบอาจให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างจากค่าที่อธิบายไว้ในเอกสาร

ตั้ง ค่า คอน ฟิก

ประสิทธิภาพ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
คู่มือผู้ใช้สําหรับ Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC)
การกําหนดค่าที่รองรับ Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC)
แหล่งข้อมูลสําหรับ Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC)