ตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหาโปรเซสเซอร์ Intel®พร้อมใช้งานใน Virtual Chat

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000096077

12/02/2024

คุณสามารถใช้ ตัวช่วยการแก้ไขปัญหาโปรเซสเซอร์ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาด้านล่างระบบที่ใช้โปรเซสเซอร์ Intel®

  1. ไม่บูทหรือไม่แสดงผลบนระบบที่ประกอบขึ้นมาเองของคุณ
  2. ร้อน
  3. ข้อผิดพลาดของหน้าจอสีน้ําเงิน
  4. ปัญหาอื่นๆ

มีคําถามเพียงไม่กี่ข้อเพื่อช่วยในกระบวนการแก้ไขปัญหานี้

Virtual chat icon

คลิก ไอคอน แชทเสมือน และเลือก การแก้ไขปัญหาโปรเซสเซอร์ จากรายการที่พร้อมใช้งาน

Choose Processor Troubleshooting