ภาพรวม Intel® Application Optimization

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000095419

23/05/2024

Intel® Application Optimization จะกําหนดและส่งทรัพยากรของแอปพลิเคชันแบบเรียลไทม์ นโยบายนี้จะปรับการกําหนดเวลาเธรดให้เหมาะสมพร้อมกับการเธรดแอปพลิเคชันสําหรับชื่อซอฟต์แวร์ที่เลือก และอาจปรับปรุงประสิทธิภาพสําหรับแอปพลิเคชันที่รองรับ การตอบสนองของระบบอาจแตกต่างกันไปตามความสามารถในการกําหนดค่าและการ์ดกราฟิก ผู้ใช้สามารถปิดใช้งาน Intel Application Optimization ผ่านซอฟต์แวร์นี้สําหรับทุกแอปพลิเคชันหรือบนพื้นฐานของแอปพลิเคชันหากผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้

อินเทอร์เฟซผู้ใช้ Intel Application Optimizer เป็นส่วนเสริมของเทคโนโลยีการปรับให้เหมาะสมที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูว่าเกมใดได้รับการปรับให้เหมาะสมและปิดการปรับแต่งประสิทธิภาพที่พวกเขาไม่ต้องการ ผู้ใช้อาจปิดใช้งานแอปพลิเคชันทั้งหมดหรือปิดใช้งานเกมเฉพาะในแท็บ เปิดใช้งาน/ปิดใช้งานแอปพลิเคชันแต่ละตัว รายชื่อจะแตกต่างกันไปในแต่ละผู้ใช้ ขึ้นอยู่กับเกมที่ Intel® ตรวจพบและปรับประสิทธิภาพ แอปพลิเคชัน / เกมเพิ่มเติมจะรองรับ Intel Application Optimization ในระหว่างการอัพเดทเป็นประจําในอนาคต

หมาย เหตุ Intel Application Optimization อาจปรากฏในเอกสารของบุคคลที่สามบางฉบับในฐานะ APO

สามารถดาวน์โหลดอินเทอร์เฟซผู้ใช้ Intel Application Optimization ได้ผ่าน Microsoft Store* ขณะนี้ Intel Application Optimization ไม่สามารถดาวน์โหลดผ่านศูนย์ดาวน์โหลดของ Intel ได้

Intel Application Optimization logo

มุมมองแบบกะทัดรัดของโปรแกรมประยุกต์:

Compact view of the application

มุมมองขยายพร้อมรายการแอปพลิเคชันที่ตรวจพบ (ตัวอย่างเท่านั้น) รายการนี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละผู้ใช้ เปิดโหมดขั้นสูงเพื่อปลดล็อคการสนับสนุนที่ได้รับการปรับปรุงสําหรับเกมที่หลากหลาย สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่บทความสนับสนุน Intel® Application Optimization ด้วยโหมดขั้นสูง

Expanded view with detected applications list

ข้อกําหนดด้าน Intel® Application Optimization

  • โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Desktop and Mobile i5, i7 และ i9 ที่รองรับ (Intel® Core™เจนเนอเรชั่น 12 และใหม่กว่า) โปรเซสเซอร์ที่รองรับอย่างเต็มรูปแบบได้แสดงไว้ในส่วนด้านล่าง โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ อื่นๆ ทั้งหมด เจนเนอเรชั่น 12 ถึงเจนเนอเรชั่น 14 ที่ไม่ได้ระบุไว้ด้านล่างมีการรองรับแบบจํากัด และสามารถใช้ได้กับ โหมดขั้นสูงเท่านั้น
  • การเปิดใช้งาน BIOS และการติดตั้ง Intel® Dynamic Tuning Technology (Intel® DTT) Intel® DTT มีให้บริการผ่านผู้ผลิตระบบเมนบอร์ดของคุณ ผู้ผลิตระบบบางรายอาจไม่มี Intel® DTT ล่าสุดแต่ยังไม่ใช้ Intel® Application Optimization ด้วยโหมดขั้นสูง หากไม่มี Intel® DTT 11405 หรือใหม่กว่า Intel® Application Optimization อาจไม่ติดตั้งหรืออาจติดตั้งโดยไม่มีการรองรับโหมดขั้นสูง
  • ระบบปฏิบัติการ: Windows 11*

โปรเซสเซอร์ที่ได้รับการรับรองที่รองรับโดย Intel® Application Optimization

หมาย เหตุ
  • โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ อื่นๆ ทั้งหมดในเจนเนอเรชั่น 12 ผ่านเจนเนอเรชั่น 14 พร้อม 6 คอร์ประสิทธิภาพหรือมากกว่าที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้นมีการรองรับแบบจํากัด และสามารถใช้ได้กับ โหมดขั้นสูงเท่านั้น
  • ขณะนี้ไม่รองรับโปรเซสเซอร์ที่มี Performance-core น้อยกว่า 6 คอร์ แม้ว่าจะมี โหมดขั้นสูงก็ตาม
  • โปรดทราบว่าผลลัพธ์ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันและการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดและการถดถอยประสิทธิภาพอาจเกิดขึ้นภายใต้โหมดขั้นสูง อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนกลับเป็นพฤติกรรมของระบบตามปกติเป็นเรื่องง่ายโดยการปิด Intel Application Optimization ทั้งแบบทั่วโลกหรือสําหรับแต่ละแอปพลิเคชัน

คำ ถาม

คลิกหรือคําถามเพื่อดูรายละเอียด:

Intel® Application Optimization ทํางานร่วมกับเครื่องมือโอเวอร์คล็อกอื่นๆ เช่น Intel® XTU ได้หรือไม่ มี ผู้ใช้ที่จริงจังอาจต้องการใช้ Intel® Application Optimization การตั้งค่าการโอเวอร์คล็อกที่ปรับให้เหมาะสมจากเครื่องมือโอเวอร์คล็อกอื่นๆ สําหรับทั้ง CPU และ GPU เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มเติม
Intel® Application Optimization ปรับเปลี่ยนความถี่หรือการตั้งค่าการโอเวอร์คล็อกใดๆ หรือไม่ ไม่ Intel® Application Optimization ไม่ปรับเปลี่ยนความถี่หรือการตั้งค่าการโอเวอร์คล็อกใดๆ เกมดังกล่าวทํางานโดยการเปลี่ยนวิธีที่เกมนั้นๆ รันและจัดตารางเวลาโดย Windows*
ทําไมการปรับแอปพลิเคชัน Intel® ให้เหมาะสมจึงมีตัวเลือกที่ปิดใช้งาน ตัวเลือกปิดใช้งานมีไว้เพื่อควบคุมระบบของผู้ใช้ปลายทาง และเพื่อลดปัญหาที่ไม่คาดคิดใดๆ ที่อาจพบหลังการปรับแต่งในเกม ตัวอย่างเช่น หากการแก้ไขใหม่ของเกมส่งผลต่อพารามิเตอร์การปรับแต่งปัจจุบัน จะไม่มีตัวเลือกที่ไม่เป็นอันตรายจนกว่าจะมีการแก้ไขให้
ผู้ใช้จะทราบได้อย่างไรว่าการเพิ่มประสิทธิภาพแอปพลิเคชัน Intel® กําลังทํางาน/ทํางานอยู่ Intel Application Optimization จะถูกเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นบนระบบที่รองรับที่กําลังเรียกใช้ Intel® DTT โดยจะทํางานอยู่เบื้องล่างโดยเป็นส่วนหนึ่งของไดรเวอร์ Intel® DTT บางระบบอาจติดตั้ง Intel Application Optimization ไว้ล่วงหน้าโดยผู้จําหน่ายเมนบอร์ด ผู้ใช้สามารถเลือกติดตั้ง Intel ภายใต้ส่วนต่อประสานที่มีอยู่ใน Microsoft Store* เพื่อควบคุมการปรับแต่งประสิทธิภาพโดยตรง
จะรองรับ Intel® Application Optimization ที่ขยายไปยังผลิตภัณฑ์รุ่นก่อนหน้าหรือไม่ใช่ Intel ได้ขยายการสนับสนุนให้กับโปรเซสเซอร์ Intel Core เจนเนอเรชั่น 14 รวมถึงผลิตภัณฑ์รุ่นก่อนหน้า (เจนเนอเรชั่น 12 และ 13) ด้วย Intel APO Advanced Mode ซึ่งสามารถใช้งานได้กับ Intel® DTT เวอร์ชัน 11405 หรือใหม่กว่าเท่านั้น ผู้ผลิตระบบบางรายอาจไม่มี Intel® DTT ล่าสุดที่ยังใช้ Intel® Application Optimization ด้วยโหมดขั้นสูง
มีรายการแอพพลิเคชั่นที่รองรับสําหรับ Intel® Application Optimization (APO) หรือไม่ใช่ รายชื่อ Intel Application Optimization แอปพลิเคชัน/เกมมีให้สําหรับผู้ใช้ รายชื่อเกมและการปรับแต่งประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันไปตามการกําหนดค่าของระบบ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รายชื่อเกม Intel® Application Optimization
การปรับแต่งประสิทธิภาพแอปพลิเคชัน Intel® จะมีให้บริการในภาษาต่างๆ หรือไม่

ปัจจุบัน Intel Application Optimization ให้บริการเป็นภาษาอังกฤษ และมีการเพิ่มการสนับสนุนด้านภาษาของสาธารณรัฐประชาชนจีน (สาธารณรัฐประชาชนจีน) เวอร์ชันในอนาคตอาจรวมถึงการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นสําหรับภาษาอื่นๆ

เมื่อดําเนินการวัดเกณฑ์มาตรฐานการเล่นเกม ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าโปรเซสเซอร์ของฉันมีคอร์น้อยกว่าที่ควรจะมี ปัญหานี้หรือไม่ Intel Application Optimization จัดสรรทรัพยากรฮาร์ดแวร์ให้กับแอปพลิเคชันโดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ปลายทาง ซึ่งอาจรวมถึงการจัดสรรคอร์น้อยลงให้กับแอพพลิเคชั่นมากกว่าที่มีอยู่ในระบบ
ทําไม APO ถึงโหลดบนระบบที่ใช้เจนเนอเรชั่น 12 หรือ 13 ที่เก่ากว่าของฉัน

Intel Application Optimization จําเป็นต้องเปิดใช้งาน BIOS และ Intel Dynamic Tuning Technology (Intel DTT) เพื่อให้สามารถติดตั้งในระบบได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี BIOS ล่าสุดที่รวมการสนับสนุน (และเปิดใช้งานใน BIOS) และมีการติดตั้ง Intel DTT เวอร์ชัน 11405 หรือใหม่กว่าในระบบของคุณก่อนพยายามติดตั้ง Intel Application Optimization

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
"ล้มเหลวในการเชื่อมต่อ" ในขณะเปิด Intel® Application Optimization
รายชื่อเกม Intel® Application Optimization (APO)
โหมด Intel® Application Optimization ขั้นสูง