TA-1181: การ์ด RT3EX020E RAID ที่จัดส่งพร้อมเฟิร์มแวร์รุ่นเก่าเท่านั้นที่ไม่ถูกต้อง

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000093654

02/03/2023

TA-1181 (PDF)PDF icon
การ์ด RT3EX020E M.2 Boot RAID ควรมีเฟิร์มแวร์ 2.3.24.1008 แต่จํานวนการ์ดที่จัดส่งมาพร้อมกับเฟิร์มแวร์รุ่นเก่าเท่านั้น 2.3.0.1078

ขนาด: 544 KB
วันที่: มกราคม 2023

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
แพ็คเกจเฟิร์มแวร์สําหรับ Intel® RAID Controller RT3EX020E