การสนับสนุนเทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซชันกราฟิกสําหรับตระกูลกราฟิก Intel® แต่ละตระกูล

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000093216

14/03/2024

Intel ยังคงผลักดันเทคโนโลยีการจําลองเสมือนกราฟิกบนโปรเซสเซอร์กราฟิก Intel® อย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีล่าสุดเหล่านี้ได้รับการจําลองเสมือน Single Root IO (SR-IOV) ซึ่งแทนที่ Intel® Graphics Virtualization Technology –g (GVT-g) รุ่นก่อนหน้า

หากต้องการดูว่าเทคโนโลยีการจําลองเสมือนกราฟิกใดบ้างที่รองรับในตระกูลกราฟิก Intel® แต่ละตระกูล โปรดดูตารางด้านล่าง:

ตระกูลผลิตภัณฑ์ รองรับเทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซชันกราฟิก
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Ultra (ซีรีส์ 1) (เดิมเรียกว่า Meteor Lake) ATS ที่บริหารจัดการโดย HW (Address Translation Service) และ ATS ที่จัดการโดยระบบปฏิบัติการ
ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 14 (เดิมเรียกว่า Raptor Lake Refresh) Single Root IO Virtualization (SR-IOV)
ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 13 (เดิมเรียกว่า Raptor Lake) Single Root IO Virtualization (SR-IOV)
Intel® Data Center GPU Flex Series ตระกูลกราฟิกแบบแยก (เดิมเรียกว่า Arctic Sound) Single Root IO Virtualization (SR-IOV)
Intel® Arc™ตระกูลกราฟิกแบบแยก A-ซีรีส์ (เดิมเรียกว่า Alchemist) ไม่รองรับ
ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 12 (เดิมเรียกว่า Alder Lake) Single Root IO Virtualization (SR-IOV)
ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 11 (เดิมเรียกว่า Tiger Lake) Single Root IO Virtualization (SR-IOV)
ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 11 (เดิมเรียกว่า Rocket Lake) Intel® Graphics Virtualization Technology –g (GVT-g)
ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 10 (เดิมเรียกว่า Ice Lake) Intel® Graphics Virtualization Technology –g (GVT-g)
ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 10 (เดิมเรียกว่า Comet Lake Intel® Graphics Virtualization Technology –g (GVT-g)
ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 9 (เดิมเรียกว่า Coffee Lake Refresh) Intel® Graphics Virtualization Technology –g (GVT-g)
ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 8 (เดิมเรียกว่า Amber Lake) Intel® Graphics Virtualization Technology –g (GVT-g)
ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 8 (เดิมเรียกว่า Coffee Lake) Intel® Graphics Virtualization Technology –g (GVT-g)
ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 7 (เดิมเรียกว่า Apollo Lake) Intel® Graphics Virtualization Technology –g (GVT-g)
ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 7 (เดิมเรียกว่า Kaby Lake) Intel® Graphics Virtualization Technology –g (GVT-g)
ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 6 (เดิมเรียกว่า Skylake) Intel® Graphics Virtualization Technology –g (GVT-g)