คู่มือการผนวกรวมและบริการสําหรับเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล M50FCP

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000093164

16/03/2023

คู่มือนี้มีขึ้นสําหรับช่างเทคนิคระบบที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา อัปเกรด และซ่อมแซมระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®

ชื่อตระกูลคู่มือบริการรหัสผลิตภัณฑ์ Intel
เซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล M50FCP2URคู่มือการผนวกรวมและบริการ (PDF) PDF icon
ขนาด: 14.1 MB
วันที่: กุมภาพันธ์ 2023
การปรับปรุงแก้ไข: 1.1
M50FCP2UR208
M50FCP2UR312
เซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล M50FCP1URคู่มือการผนวกรวมและบริการ (PDF)PDF icon
ขนาด: 9.8 MB
วันที่: กุมภาพันธ์ 2023
การปรับปรุงแก้ไข: 1.1
M50FCP1UR204
M50FCP1UR212

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการกําหนดค่าสําหรับเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล M50FCP
ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ (TPS) สําหรับเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล M50FCP
คู่มือช่วยเหลือตัวเองสําหรับผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ Intel® ทั้งหมด