ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์สําหรับ Intel® Server ตระกูล D50DNP

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000093141

16/03/2023

ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ (PDF)PDF icon

ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์สําหรับ Intel® Server ตระกูล D50DNP ครอบคลุม:

  • คุณสมบัติ
  • ฟังก์ชัน
  • สถาปัตยกรรมระดับสูง
  • ข้อมูลจําเพาะด้านการสนับสนุน

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายในเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล D50DNP

รหัสผลิตภัณฑ์ Intel
D50DNP1MHCPAC
D50DNP1MHEVAC
D50DNP1MHCPLC
D50DNP2MHSVAC
D50DNP1MFALLC
D50DNP2MFALAC

ขนาด: 18.1 MB
วันที่: มกราคม 2023
การปรับปรุงแก้ไข: 1.0

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*