ความเข้ากันได้ของเดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ (เจนเนอเรชั่น 12, 13 และ 14)

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000092149

08/01/2024

เดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 12, เดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 13 และเดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ (เจนเนอเรชั่น 14) ใช้ซ็อกเก็ต LGA1700 และต้องใช้เมนบอร์ดที่ใช้ชิปเซ็ตเดสก์ท็อป Intel® ซีรีส์ 600 หรือชิปเซ็ตเดสก์ท็อป Intel® ซีรีส์ 700

โปรเซสเซอร์เหล่านี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับเมนบอร์ดที่ใช้ชิปเซ็ตเดสก์ท็อป Intel® ซีรีส์ 500, ชิปเซ็ตเดสก์ท็อป Intel® ซีรีส์ 400, ชิปเซ็ต Intel® ซีรีส์ 300, ชิปเซ็ต Intel® ซีรีส์ 200 และชิปเซ็ต Intel® ซีรีส์ 100

ในทํานองเดียวกัน เดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 11, 10, เจนเนอเรชั่น 9, 8, เจนเนอเรชั่น 7, เดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์เจนเนอเรชั่น 6 ไม่สามารถใช้งานได้กับชิปเซ็ตเดสก์ท็อป Intel® ซีรีส์ 600 หรือชิปเซ็ตเดสก์ท็อป Intel® ซีรีส์ 700

เดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ทั้ง Intel® Core™ (เจนเนอเรชั่น 13 และ 14) รองรับความเร็ว DDR5 (สูงสุด 4800/5600 MTs) และ DDR4 (สูงสุด 3200 MT/s) ในขณะที่เดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 12 รองรับ DDR5 (สูงสุด 4800 MT/s) และความเร็ว DDR4 (สูงสุด 3200 MT/s)

ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ ความเข้ากันได้ของชิปเซ็ต ซ็อกเก็ตที่รองรับ
Intel® Core™เดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ เจนเนอเรชั่น 12, 13 และ 14

ชิปเซ็ตเดสก์ท็อป Intel® ซีรี่ส์ 600 หรือ ชิปเซ็ตเดสก์ท็อป Intel® ซีรี่ส์ 700

หมาย เหตุ

เมนบอร์ด Intel® 600 และ Intel® 700 ซีรี่ส์ อาจต้องการ BIOS/FW/CSME ล่าสุดจากผู้ผลิต เมื่ออัปเกรดระหว่าง Intel® Core™ Desktop Processor เจนเนอเรชั่น 12, 13 หรือ 14 โปรดดู การอัปเดต BIOS

LGA1700

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
วิธีค้นหาเจนเนอเรชั่นของโปรเซสเซอร์ Intel® Core™