คู่มือผู้ใช้สําหรับซอฟต์แวร์ Intel® Connectivity Performance Suite

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000091942

13/11/2023

คู่มือผู้ใช้นี้นําเสนอภาพรวมและคําแนะนําในการกําหนดค่าของ Intel® Connectivity Performance Suite ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ Intel® Connectivity Performance Suite เวอร์ชัน 3.0 คู่มือผู้ใช้ (PDF) PDF icon
คู่มือผู้ใช้สําหรับแพ็คเกจซอฟต์แวร์ Intel® Connectivity Performance Suite เวอร์ชัน 30.x.x.x และใหม่กว่า
(เช่น IntelConnectivityPerformanceSuite.30.23.814.0.exe)

ขนาด: 988 KB
วันที่: ก.ย. 2023
การปรับปรุงแก้ไข: 3.0

Intel® Connectivity Performance Suite ซอฟต์แวร์คู่มือผู้ใช้เวอร์ชัน 2.0 (PDF) PDF icon
คู่มือผู้ใช้สําหรับแพ็คเกจซอฟต์แวร์ Intel® Connectivity Performance Suite เวอร์ชัน 20.x.x.x และใหม่กว่า
(เช่น IntelConnectivityPerformanceSuite.20.22.815.0.exe)

ขนาด: 924 KB
วันที่: พ.ย. 2022
การปรับปรุงแก้ไข: 2.0

ซอฟต์แวร์ Intel® Connectivity Performance Suite เวอร์ชัน 1.1 คู่มือผู้ใช้ (PDF) PDF icon
คู่มือผู้ใช้สําหรับแพ็คเกจซอฟต์แวร์ Intel® Connectivity Performance Suite เวอร์ชัน 1.x.x.x
(เช่น IntelConnectivityPerformanceSuite.1.1122.962.0.exe)

ขนาด: 519 KB
วันที่: สิงหาคม 2022
การปรับปรุงแก้ไข: 1.1

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลด Intel® Connectivity Performance Suite
ดาวน์โหลดไดรเวอร์โปรแกรมการจัดการจาก Intel®สําหรับ Windows® 10 และ Windows® 11