ID บทความ: 000091541 ประเภทข้อมูล: ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 31/08/2022

วิธียืนยันพนักงานเป็นผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้งานอยู่ในบัญชี Intel® Partner Alliance

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

คําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสถานะผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้งานอยู่ใน Intel® Partner Alliance

คำอธิบาย

ต้องยืนยันว่าพนักงานคนใดในบัญชีของฉันไม่ได้ใช้งานอยู่

ความละเอียด

หากต้องการตรวจสอบสถานะผู้ติดต่อ/พนักงานในบัญชีของคุณ ให้ทําตามคําแนะนําด้านล่าง

 1. ผู้ดูแลระบบ/ผู้รับมอบสิทธิ์ของพาร์ทเนอร์ต้องล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์ Intel® Partner Alliance
 2. จากหน้าหลัก Intel Partner Alliance ให้คลิกลิงก์ โปรไฟล์บริษัท
  Company profile
 3. ถัดไป ให้เลื่อนไปที่ส่วน ความรับผิดชอบ แล้วคลิกปุ่ม จัดการบุคลากร
  Manage Personnel button
 4. หน้านี้จะแสดงที่ติดต่อทั้งหมดในบัญชีของคุณ ซึ่งรวมถึงฟิลด์ข้อมูลที่เรียกว่า สมาชิก หรือ สถานะ. มีสามฟิลด์ที่เป็นไปได้:
  ใช้งานอยู่ - ผู้ติดต่อนี้มีสิทธิ์เข้าถึงโปรแกรมได้อย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย (เช่น ตัวจัดการคะแนน ผู้ขอการรับประกัน หรืออื่นๆ)
  เชิญ - ผู้ติดต่อนี้ได้รับเชิญให้เข้าร่วมโปรแกรม แต่ยังไม่ได้ตอบรับอีเมลเชิญหรือล็อกอินและยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขของโปรแกรม
  ไม่ได้ใช้งาน - ผู้ติดต่อนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงบัญชี พวกเขาไม่สามารถล็อกอินหรือดูรายละเอียดบริษัทใดๆ โดยจะยังคงอยู่ในรายชื่อพนักงานเป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี1

  1 นี่เป็นเพราะนโยบายการต่ออายุ/การเป็นสมาชิกรายปี หากผู้ติดต่อนี้ทําการฝึกอบรมก่อนที่จะไม่ได้ใช้งาน เครดิตการฝึกอบรมเหล่านี้จะยังคงมีผลต่อการต่ออายุบัญชีของคุณ

  Contacts displayed

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า Intel และ แจ้ง ต่อไปนี้เพื่อยืนยันว่าผู้ใช้ไม่ได้ใช้งานอยู่:

 • ชื่อและอีเมลแอดเดรสของผู้ติดต่อ
 • หมายเลขบัญชี

ตัวแทนจะติดต่อคุณภายในหนึ่งวันทําการเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้