หน่วยความจําระบบสําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15 - LAPRC510 และชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15 - LAPRC710

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000090976

06/07/2022

ข้อมูลจําเพาะหน่วยความจํา

  • บัดกรี 8GB หรือ 16GB LPDDR5 5200Mhz
  • ช่องสัญญาณคู่
  • ประเภทหน่วยความจําที่ไม่ใช่ ECC
ชุดแล็ปท็อป Intel NUCจํานวนหน่วยความจําที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า
ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15 - LAPRC510 และ LAPRC71016 GB

 

หมาย เหตุไม่มีตัวเลือกในการอัปเกรดหน่วยความจําในชุดแล็ปท็อป Intel NUCเหล่านี้เนื่องจากหน่วยความจําถูกบัดกรี