ID บทความ: 000090608 ประเภทข้อมูล: การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 23/08/2022

วิธีอัปเดต BIOS ของคุณโดยใช้ยูทิลิตี้ iFLASH สําหรับ Intel® NUC

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

ขั้นตอนการใช้เพื่ออัปเดต BIOS ของ NUC โดยใช้เครื่องมือ iFLASH

คำอธิบาย

ฉันต้องการอัปเดต BIOS จากพรอมต์คําสั่งของ USB ที่สามารถบู๊ตได้

ความละเอียด
หมาย เหตุ

หากต้องการสร้างอุปกรณ์ USB ที่สามารถบู๊ตได้ โปรดดูเว็บไซต์ต่อไปนี้สําหรับเคล็ดลับในการสร้างอุปกรณ์ USB ที่สามารถบู๊ตได้ Intel ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือในการสร้างอุปกรณ์ที่สามารถบู๊ตได้

วิธีการบู๊ตจาก USB แฟลชไดรฟ์
บูทจาก USB แฟลชไดรฟ์
คุณยังสามารถค้นหาแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมบนเว็บสําหรับการสร้างอุปกรณ์ USB ที่สามารถบู๊ตได้ ค้นหาใน "วิธีการสร้างไดรฟ์ USB ที่สามารถบู๊ตได้"

 1. ดาวน์โหลด ไฟล์ iFlash BIOS Update (* ตัวอย่าง BI.zip):

  Available downloaded

 2. คลิ กสอง ครั้ง*BI.zip เพื่อแตกไฟล์

  Extract the files

 3. คัดลอก ไฟล์ IFLASH2.exe และไฟล์ .bio ไปยังอุปกรณ์ USB ที่สามารถบู๊ตได้
 4. ตั้ง ค่า คอน ฟิก BIOS ของคอมพิวเตอร์เป้าหมายเพื่อบูตไปยังอุปกรณ์ USB:
  1. กด F2 ระหว่างการบูตเพื่อเข้าสู่การตั้งค่า BIOS
  2. ไปที่เมนู Boot
  3. เปิดใช้งาน USB Boot
  4. กด F10 เพื่อบันทึกและออกจากการตั้งค่า BIOS
 5. บู๊ต เครื่องคอมพิวเตอร์เป้าหมายด้วยอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่ออยู่
 6. ที่พรอมต์ ให้พิมพ์ IFLASH2 /PF XXX.bioโดยที่ XXX.bio คือชื่อไฟล์ของไฟล์ .bio และกด Enter
 7. ทําตาม พร้อมท์ทั้งหมด

หากคุณพบปัญหาใดๆ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ Intel®

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 54 ผลิตภัณฑ์

Mini PC Intel® NUC 8 Mainstream-G (NUC8i3INH)

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้