ข้อมูลเกี่ยวกับกราฟิก Intel® Arc™

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000090131

05/06/2023

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกราฟิก Intel® Arc™ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง โปรดดูเว็บไซต์ด้านล่าง

เทคโนโลยี Deep Link

ข้อมูลเกี่ยวกับ Intel Arc Control

ข้อมูลเกี่ยวกับ Intel XeSS

การอัปเดตเฟิร์มแวร์กราฟิก Intel Arc

Ray Tracing

การสนับสนุนการซิงค์แบบปรับตัว

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
กราฟิก Intel® Arc™