ID บทความ: 000090031 ประเภทข้อมูล: ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 30/03/2022

การสุ่มตัวอย่างซุปเปอร์ Intel® Xe (XeSS) คืออะไร

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

อธิบายเทคโนโลยี Intel® XeSS และวิธีการทํางาน

คำอธิบาย

Intel® XeSS คืออะไร ทํางานอย่างไร

วิธีแก้ไข

การสุ่มตัวอย่าง XeSS หรือ Xe Super เป็นเทคโนโลยีการอัปสเกลใหม่ที่ให้ประสิทธิภาพสูงและการแสดงผลภาพที่มีความเที่ยงตรงสูง โดยจะใช้การเรียนรู้เชิงลึกในการสังเคราะห์ภาพที่ใกล้เคียงกับคุณภาพของการเรนเดอร์ความละเอียดสูงแบบเนทีฟ โดยทํางานโดยการสร้างรายละเอียดพิกเซลย่อยใหม่จากพิกเซลใกล้เคียง รวมถึงเฟรมก่อนหน้าที่ชดเชยการเคลื่อนไหว การบูรณะใหม่นี้ดําเนินการโดยโครงข่ายประสาทเทียมที่ผ่านการฝึกอบรมมาเพื่อมอบประสิทธิภาพที่สูงและคุณภาพที่ยอดเยี่ยม พร้อมประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 91 ผลิตภัณฑ์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้