คู่มือการปิดใช้งาน Secure Boot บน Intel® NUC

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000089908

08/03/2022

หากคุณจําเป็นต้องปิดใช้งาน Secure Boot ให้ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้:

สําหรับ Intel NUC ที่มี Visual BIOSสําหรับ Intel NUC ที่มี Aptio V BIOS
 1. กด F2 ในระหว่างกระบวนการเปิดเครื่อง
  1. หาก F2 ไม่ทํางาน โปรดดู ไม่สามารถเข้าถึงการตั้งค่า BIOS ด้วยปุ่ม F2 สําหรับ Intel® NUC
 2. ไปที่ Advanced > Boot > Secure Boot
 3. ปิดใช้งาน Secure Boot
 4. กด F10 เพื่อบันทึกและออกจาก BIOS
 1. กด F2 ในระหว่างกระบวนการเปิดเครื่อง
  1. หาก F2 ไม่ทํางาน โปรดดู ไม่สามารถเข้าถึงการตั้งค่า BIOS ด้วยปุ่ม F2 สําหรับ Intel® NUC
 2. ไปที่เมนู Boot > Secure Boot
 3. ปิดใช้งาน Secure Boot
 4. กด F10 เพื่อบันทึกและออกจาก BIOS

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ไม่สามารถเข้าถึงการตั้งค่า BIOS ด้วยคีย์ F2 สําหรับ Intel® NUC ได้