คู่มือการเปิดใช้งานปุ่มลัดฟังก์ชัน POST (Power On Self-Test) บน Intel® NUC

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000089907

08/03/2022

หากพรอมท์แสดงปุ่มเพื่อกดเพื่อเข้าสู่การตั้งค่า BIOS, เมนูการบูต หรือ Network Boot ให้ลองทําตามขั้นตอนต่อไปนี้:

สําหรับ Intel® NUC ที่มี Visual BIOSสําหรับ Intel® NUC ที่มี Aptio V BIOS
 1. กด F2 ในระหว่างกระบวนการเปิดเครื่อง
 2. ใส่การตั้งค่า BIOS
 3. ไปที่ Advanced > Boot > Boot Configuration
 4. ใน บูต แสดง Config บาน หน้าต่าง:
  1. เปิดใช้งานปุ่มลัดฟังก์ชัน POST
  2. เปิดใช้งาน Display F2 เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า
 5. กด F10 เพื่อบันทึกและออกจาก BIOS
 1. กด F2 ในระหว่างกระบวนการเปิดเครื่อง
 2. ใส่การตั้งค่า BIOS
 3. ลุยเลย บูต > การกําหนดค่าจอแสดงผลสําหรับเริ่มต้นระบบ.
  1. เปิดใช้งานปุ่มลัดฟังก์ชัน POST
  2. เปิดใช้งาน Display F2 เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า
 4. กด F10 เพื่อบันทึกและออกจาก BIOS

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ไม่สามารถเข้าถึงการตั้งค่า BIOS ด้วยคีย์ F2 สําหรับ Intel® NUC ได้