คู่มือเปิดใช้งานปุ่มลัดฟังก์ชัน POST (Power On Self-Test) บน Intel® NUC

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000089907

07/02/2024

หากพรอมต์ที่แสดงคีย์เพื่อกดเพื่อเข้าสู่การตั้งค่า BIOS, เมนูบู๊ต หรือ Network Boot ให้ลองทําตามขั้นตอนต่อไปนี้:

สําหรับ Intel® NUC พร้อม Visual BIOS สําหรับ Intel® NUC ที่ใช้ Aptio V BIOS
 1. กด F2 ระหว่างกระบวนการเปิดเครื่อง
 2. ป้อนการตั้งค่า BIOS
 3. ไปที่ Advanced > Boot > Boot Configuration
 4. ในบานหน้าต่าง Boot Display Config :
  1. เปิดใช้งานปุ่มลัด POST Function ที่แสดง
  2. เปิดใช้งาน Display F2 เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า
 5. กด F10 เพื่อบันทึกและออกจาก BIOS
 1. กด F2 ระหว่างกระบวนการเปิดเครื่อง
 2. ป้อนการตั้งค่า BIOS
 3. ไปที่ Boot > Boot Display Configuration
  1. เปิดใช้งานปุ่มลัด POST Function ที่แสดง
  2. เปิดใช้งาน Display F2 เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า
 4. กด F10 เพื่อบันทึกและออกจาก BIOS

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ไม่สามารถเข้าถึงการตั้งค่า BIOS ด้วยคีย์ F2 สําหรับ Intel® NUC