ใครเป็นประธานและรองประธานของ Intel

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000089876

12/10/2023

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับทีม ผู้บริหารผู้บริหาร ของเรา ซึ่งประกอบด้วย:

  • ผู้บริหารระดับสูง
  • สมาชิกบอร์ด