วิธีใช้เครื่องมือระบบเพื่อระบุสาเหตุที่ทําให้เกิดระบบ Intel® NUC ในการปลุก

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000089783

25/02/2022

 1. ค้นหา กิจกรรมการปลุกล่าสุดและกิจกรรมการปลุกตามกําหนดการใดๆ

  1. คลิกปุ่ม เริ่ม และพิมพ์ Command Prompt คลิกขวาที่รายการ พร้อมท์คําสั่ง และเลือก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ
  2. พิมพ์ powercfg -lastwake แล้วกด Enter
  3. ชนิด powercfg -waketimers แล้วกด Enter

   มองหาคําสําคัญในผลลัพธ์จากสองคําสั่งเหล่านั้นและลองค้นหาความช่วยเหลือในอินเทอร์เน็ต

 2. ตรวจ สอบ บันทึกเหตุการณ์ของ Windows สําหรับเหตุการณ์ที่ปลุกขึ้นมา ทําเช่นนี้ก่อนปล่อยให้ระบบเข้าสู่โหมดสลีป (ดูภาพหน้าจอด้านล่างสําหรับตําแหน่งของตัวเลือกที่ระบุไว้ในคําแนะนํา)
  1. คลิก เริ่มต้น
  2. พิมพ์ Event Viewer
  3. เมื่อโหลด คลิ ก ล้างบันทึก ในบานหน้าต่างด้านขวา

   Clear log

  4. เลือก Clear Log อีกครั้งเมื่อได้รับพร้อมท์
  5. หลังจากระบบตื่นขึ้นจากโหมดสลีปโดยไม่คาดคิด ให้ กลับไป ที่ Event Viewer
  6. คลิ ก บันทึกของ Windows ทางด้านซ้ายสุดของโครงสร้างโฟลเดอร์

   Windows Logs

  7. เลือก ระบบ
  8. มองผ่านกิจกรรม สำหรับ Power – Troubleshooter รายการต่างๆ และดูรายละเอียด ซึ่งจะเป็นการบอกให้คุณทราบว่าระบบตื่นขึ้นมาอย่างไร

   Windows events