ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันแบบจำกัดหนึ่งปีของ Intel® RealSense™

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000089144

19/01/2022

การรับประกันแบบจำกัดของ Intel® RealSense (PDF) ไอคอน PDF
Intel นำเสนอการรับประกันบบจำกัดหนึ่งปีบนผลิตภัณฑ์ Intel RealSense ที่บรรจุร่วมอยู่ในบรรจุภัณฑ์ของแท้ของ Intel และขายให้กับลูกค้าปลายทาง ในฐานะส่วนประกอบแบบสแตนด์อโลน การรับประกันนี้ครอบคลุมรายการฮาร์ดแวร์ทั้งหมดที่รวมอยู่ในกล่อง

ขนาด: 213 KB
วันที่: มกราคม 2022

หมายเหตุ: จำเป็นต้องใช้ Adobe Acrobat Reader* สำหรับอ่านไฟล์ PDF