คู่มือผู้ใช้ฮาร์ดแวร์สําหรับอะแดปเตอร์ Intel® RAID แบบ Tri-mode (ตระกูล RS3P4)

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000088852

22/02/2023

คู่มือผู้ใช้ฮาร์ดแวร์สําหรับอะแดปเตอร์ Intel® RAID Tri-Mode เจนเนอเรชั่น 2 (PDF) PDF icon
เอกสารนี้แสดงให้คุณเห็นต่อไปนี้สําหรับ Intel® RAID Adapter RS3P4TF160F และ RS3P4MF088F:

  • คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
  • ข้อมูลข้อมูลจําเพาะ
  • คําแนะนําในการติดตั้งฮาร์ดแวร์

ขนาด: 3.7 MB
วันที่: กุมภาพันธ์ 2023
การปรับปรุงแก้ไข: 1.3

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
คู่มือผู้ใช้ซอฟต์แวร์สําหรับคอนโทรลเลอร์ Intel® RAID
คู่มือผู้ใช้สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® RAID/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอื่นๆ
เฟิร์มแวร์และไดรเวอร์ล่าสุดสําหรับคอนโทรลเลอร์ Intel® RAID
หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Intel RAID