ID บทความ: 000088313 ประเภทข้อมูล: การติดตั้งและตั้งค่า การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 18/10/2022

ฉันจําเป็นต้องอัปเกรด BIOS/ไดรเวอร์ของฉันใน Intel® NUC ของฉันก่อนทําการติดตั้งหรืออัปเกรด Windows 11* หรือไม่

สิ่งแวดล้อม

Windows 11*

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

ไม่จําเป็นต้องอัปเดต BIOS/Driver สําหรับการอัปเกรดเป็น Windows 11 แต่คุณจะต้องมีไดรเวอร์สําหรับการติดตั้ง Windows 11* ใหม่ทั้งหมด

คำอธิบาย

กําลังเตรียมระบบสําหรับการอัปเกรดหรือการติดตั้ง Windows 11* ใหม่ทั้งหมด

วิธีแก้ไข

สําหรับส่วนใหญ่ (ดูรายการข้อยกเว้นด้านล่าง) ผลิตภัณฑ์ NUC ไม่จําเป็นต้องมีการอัปเดต BIOS/ไดรเวอร์สําหรับการอัพเกรดจาก Windows® 10 เป็น Windows 11* แต่ระบบของคุณควรมีสิทธิ์สําหรับการอัปเกรด Windows 11

สําหรับการติดตั้ง Windows 11 ใหม่ทั้งหมด คุณจําเป็นต้องมี BIOS/ไดรเวอร์ที่มีอยู่ใน ศูนย์การดาวน์โหลด หากขณะนี้ผลิตภัณฑ์ของคุณไม่มีไดรเวอร์ Windows 11 ให้ใช้ไดรเวอร์ Windows 10

 

ข้อ ยก เว้น:

ชื่อผลิตภัณฑ์คําแนะนําการอัปเดต
ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15 - LAPBCx10ก่อนอัปเกรดเป็น Windows 11 ให้อัปเดตแล็ปท็อปของคุณเป็น BIOS เวอร์ชั่น 0071 หรือใหม่กว่า

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 374 ผลิตภัณฑ์

บอร์ด Intel® NUC NUC7PJYB
ชุด Intel® NUC 11 Enthusiast - NUC12SNKi54
ชุด
ชุด Intel® NUC NUC8i3BEHS
ชุด Intel® NUC NUC8i5BEHS
ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15V
ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15V - LAPBC5V0
ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15V - LAPBC7V0
Intel® NUC 12 Enthusiast Mini PC - NUC12SNKi72VA
Mini PC Intel® NUC 8 Mainstream-G (NUC8i3INH)
Mini PC Intel® NUC 8 Pro NUC8i3PNK
Mini PC Intel® NUC 8 Pro NUC8v5PNK
Mini PC Intel® NUC 8 Pro NUC8v7PNK

คำประกาศสิทธิ์

1

การโพสต์และการใช้เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของ Intel.com

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้