[อัปเดต] เกมที่อัปเดตสําหรับปัญหา DRM ด้วยโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 12 สําหรับ Windows 11* และ Windows® 10

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000088261

25/01/2022

Intel แก้ไขปัญหา DRM บนโปรเซสเซอร์ intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 12 ที่ทําให้เกมเกิดการขัดข้องหรือไม่โหลดใน Windows 11* และ/หรือ Windows® 10 โดยการทํางานร่วมกับผู้เผยแพร่เกมและ Microsoft ในเวลานี้ เกมทั้งหมดถูกระบุว่ามีปัญหา DRM นี้ได้รับการแก้ไขผ่านโปรแกรมแก้ไขเกมหรือการอัปเดตระบบปฏิบัติการ

หากคุณประสบปัญหาในระบบปฏิบัติการ Windows รุ่นเก่า ให้เรียกใช้การอัปเดต Windows เวอร์ชั่นล่าสุดเพื่อแก้ไขปัญหา นอกเหนือจากโปรแกรมแก้ไขเกมการอัปเดตล่าสุดสําหรับ Windows 11 และ Windows 10 ยังแก้ไขปัญหา DRM ส่วนใหญ่ได้

หากคุณมีคําถาม โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า Intel