เริ่มต้นใช้งานชุด Intel® NUC 11 Extreme NUC11BTMi7 และ NUC11BTMi9

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000059923

05/11/2021

นี่คือรายการตรวจสอบสําหรับคุณที่จะเริ่มใช้งาน Intel® NUC 11 Extreme Kit NUC11BTMi7 และ NUC11BTMi9 ของคุณ