คู่มือการผนวกรวมและบริการสําหรับตระกูลผลิตภัณฑ์ ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® D40AMP

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000059914

28/06/2022

คู่มือการผนวกรวมและบริการสําหรับตระกูลผลิตภัณฑ์ Intel® Server D40AMP (PDF)PDF icon
คู่มือนี้มีขึ้นสําหรับช่างเทคนิคระบบที่รับผิดชอบในการผนวกรวม การแก้ไขปัญหา อัปเกรด และซ่อมแซมระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® เอกสารนี้ยังมาพร้อมอุปกรณ์เสริมของ Intel ที่สนับสนุนโดยระบบเซิร์ฟเวอร์ Intelนี้อีกด้วย

ขนาด: 14.5 MB
วันที่: มิถุนายน 2022
การปรับปรุงแก้ไข: 1.2

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*