กล่องชุดแล็ปท็อป Intel® NUC X15

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000059714

21/09/2021

รายการต่อไปนี้รวมอยู่ในกล่องสําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC X15:

ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC - (LAPKC71F, LAPKC71E, LAPKC51E) พร้อมด้วยส่วนประกอบต่อไปนี้ติดตั้งไว้แล้ว:

เมนบอร์ดชุดแล็ปท็อป Intel NUC X15หน่วย ประมวล ผลกราฟิก
LAPKC71FIntel® Core™ i7-11800HNVIDIA GeForce RTX 3070
LAPKC71EIntel® Core™ i7-11800HNVIDIA GeForce RTX 3060
LAPKC51EIntel® Core™ i5-11400HNVIDIA GeForce RTX 3060
  • คู่มือความปลอดภัยและคําแนะนําด้านกฎระเบียบชุดแล็ปท็อป Intel® NUC X15
  • คู่มือฉบับย่อชุดแล็ปท็อป Intel® NUC X15
  • อะแดปเตอร์จ่ายไฟ 19.5V, 11.79A ที่ไม่มีสายไฟ
  • ช่องเสียบ M.2 คู่
  • เสาอากาศไร้สายสองเสา
  • Intel® WiFi 6 AX 200 พร้อมโมดูล Bluetooth 5.0 (ถอดออกได้)

รายการต่อไปนี้ไม่รวมอยู่ในกล่องและต้องระบุแยกต่างหาก: