สิ่งที่อยู่ในกล่องสําหรับส่วนประกอบแล็ปท็อป Intel® NUC P14E - CMCN1CC

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000059603

30/08/2021

กล่องประกอบด้วยรายการต่อไปนี้:

 • ส่วนประกอบแล็ปท็อป Intel® NUC P14E - CMCN1CC พร้อมด้วยส่วนประกอบต่อไปนี้ติดตั้งไว้แล้ว:
  • Intel® NUC Board Element CMB1CC
  • เสาอากาศไร้สายสองเสา
  • อะแดปเตอร์แปลงไฟ 19V
  • อุปกรณ์ต่อปลั๊กไฟเฉพาะภูมิภาค
  • สกรู Compute Element สองตัว
  • คู่มือการเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ
  • ใบปลิวด้านกฎระเบียบและความปลอดภัย

รายการต่อไปนี้จะไม่รวมอยู่ในกล่อง และต้องระบุแยกต่างหาก: