ID บทความ: 000059299 ประเภทข้อมูล: ข้อความแสดงข้อผิดพลาด การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 10/05/2023

ข้อผิดพลาดใน PCI Simple Communications Controller ในตัวจัดการอุปกรณ์บน Intel® NUC

สิ่งแวดล้อม

Windows 11* Family, Windows® 10 family

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

สามตัวเลือกสําหรับการติดตั้งไดรเวอร์โปรแกรมการจัดการเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดใน PCI Simple Communications Controller

คำอธิบาย

Microsoft Device Manager กําลังแสดงสีน้ําเหลืองถัดจาก "PCI Simple Communications Controller" ซึ่งมักจะพบได้บ่อยหลังจากติดตั้งระบบปฏิบัติการของคุณใหม่

วิธีแก้ไข

ชิ้นสีเหลืองบน PCI Simple Communications Controller เกิดจากไดรเวอร์ของกลไกจัดการที่ขาดหายไปหรือเสียหาย

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอมพิวเตอร์มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ตัวเลือกที่ 1:

 1. เปิด ตัวจัดการอุปกรณ์
 2. คลิก การดําเนินการ ในแถบเครื่องมือ
 3. คลิก สแกนหาการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์ (อาจใช้เวลาหลายนาที)
  • ซึ่งจะเป็นการบังคับให้ระบบปฏิบัติการติดตั้งไดรเวอร์ที่รวมอยู่ในระบบปฏิบัติการของคุณ

ตัวเลือกที่ 2:

 1. ดาวน์โหลดและเรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant
  • ยูทิลิตี้นี้จะสแกนระบบของคุณและแนะนําไดรเวอร์สําหรับอุปกรณ์ที่ระบุในระบบของคุณ

ตัวเลือกที่ 3:

 1. หากใช้ Microsoft Windows 10*/11* (64 บิต) คุณสามารถดาวน์โหลดไดรเวอร์เหล่านี้ได้จากตําแหน่งต่อไปนี้: โปรแกรมการจัดการจาก Intel® ไดรเวอร์สําหรับผู้บริโภคสําหรับ Windows® สําหรับ Intel® NUC
  หมาย เหตุหากใช้ Windows 7* หรือ Windows 8* โปรดดู OEM หรือสถานที่ซื้อไดรเวอร์ที่จําเป็น

หากตัวเลือกเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณสําหรับไดรเวอร์ที่จําเป็นที่ออกแบบมาสําหรับฮาร์ดแวร์ของคุณ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 341 ผลิตภัณฑ์

มินิพีซี Intel® NUC 12 Enthusiast - NUC12SNKi72VA
Mini PC Intel® NUC 8 Mainstream-G (NUC8i3INH)
Mini PC Intel® NUC 8 Pro NUC8i3PNK
Mini PC Intel® NUC 8 Pro NUC8v5PNK
Mini PC Intel® NUC 8 Pro NUC8v7PNK
บอร์ด Intel® NUC NUC7PJYB
ชุด Intel® NUC 11 Enthusiast - NUC12SNKi54
ชุด
ชุด Intel® NUC NUC8i3BEHS
ชุด Intel® NUC NUC8i5BEHS

คำประกาศสิทธิ์

1

การโพสต์และการใช้เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของ Intel.com

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้