ID บทความ: 000059299 ประเภทข้อมูล: ข้อความแสดงข้อผิดพลาด การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 31/08/2021

เกิดข้อผิดพลาดบน PCI Simple Communications Controller ในตัวจัดการอุปกรณ์ใน Intel® NUC

สิ่งแวดล้อม

windows10family

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

สามตัวเลือกสําหรับการติดตั้งไดรเวอร์ของกลไกจัดการเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดใน PCI Simple Communications Controller

คำอธิบาย

Microsoft Device Manager แสดงสีเหลืองข้างๆ "PCI Simple Communications Controller" ซึ่งมักจะพบได้บ่อยหลังจากติดตั้งระบบปฏิบัติการของคุณใหม่

วิธีแก้ไข

รอยเหลืองบน PCI Simple Communications Controller เกิดจากไดรเวอร์ของ Management Engine หายไปหรือเสียหาย

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอมพิวเตอร์มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ตัวเลือกที่ 1:

  1. เปิดตัวจัดการอุปกรณ์
  2. คลิก การดําเนินการ ในแถบเครื่องมือ
  3. คลิ ก สแกนหาการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์ (อาจใช้เวลาหลายนาที)
    • การดําเนินการนี้จะบังคับให้ระบบปฏิบัติการติดตั้งไดรเวอร์ที่รวมอยู่ในระบบปฏิบัติการของคุณ

ตัวเลือกที่ 2:

  1. ดาวน์โหลดและเรียกใช้งาน Intel® Driver & Support Assistant
    • ยูทิลิตี้นี้จะสแกนระบบของคุณและแนะนําไดรเวอร์สําหรับอุปกรณ์ที่ระบุในระบบของคุณ

ตัวเลือกที่ 3:

  1. หากใช้ Microsoft Windows 10* (64 บิต) ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งไดรเวอร์สําหรับผู้บริโภคIntel® Management Engineสําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิตสําหรับ Intel® NUC 

หากไม่มีตัวเลือกใดที่ช่วยแก้ปัญหานี้ได้ โปรดติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อขอไดรเวอร์ที่จําเป็นที่ออกแบบมาสําหรับฮาร์ดแวร์ของคุณ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 228 ผลิตภัณฑ์

ชุด Intel® NUC NUC8i3BEHS
ชุด Intel® NUC NUC8i5BEHS
Mini PC Intel® NUC 8 Mainstream-G (NUC8i3INH)
Mini PC Intel® NUC 8 Pro NUC8i3PNK
Mini PC Intel® NUC 8 Pro NUC8v5PNK
Mini PC Intel® NUC 8 Pro NUC8v7PNK
บอร์ด Intel® NUC NUC7PJYB

คำประกาศสิทธิ์

1

การโพสต์และการใช้เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของ Intel.com

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้