เอกสารกฎระเบียบสําหรับส่วนประกอบแล็ปท็อป Intel® NUC P14E - CMCN1CC

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000059026

29/11/2022

ใบรับรองและการประกาศด้านล่างอธิบายถึงเครื่องหมายกฎระเบียบและข้อมูลความปลอดภัยสําหรับผลิตภัณฑ์ แล็ปท็อป Intel® NUC Element:

  • ส่วนประกอบแล็ปท็อป Intel® NUC P14E - CMCN1CC

หมาย เหตุ

Intel® NUC Element ได้รับการรับรองให้ใช้เป็นส่วนประกอบในอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในบางประเทศ ผู้ประกอบระบบมีความรับผิดชอบในการทดสอบและรับการอนุมัติกฎระเบียบเฉพาะประเทศเพิ่มเติม รวมถึงใบรับรองทั่วทั้งระบบ ดู ข้อมูลกฎระเบียบสําหรับ Intel NUC สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับบ้านทดสอบ

บางประเทศอาจต้องมีใบรับรองเพิ่มเติมที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่ ตัวอย่างเช่น ซัพพลายเออร์ที่รับผิดชอบในการติดตั้งผลิตภัณฑ์ในตลาดท้องถิ่นจะต้องผ่านการรับรองบางอย่าง

ใบรับรองส่วนประกอบไร้สาย เอกสารข้อมูล Material Declaration และอุปกรณ์เสริม
ส่วนประกอบไร้สายเอกสารข้อมูล Material Declarationอุปกรณ์ เสริม
ใบรับรองอะแดปเตอร์ Wi-Fi

MDDS

สําหรับใบรับรองเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริม เช่น อะแดปเตอร์จ่ายไฟ สายไฟ และแบตเตอรี่ โปรดติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนของ Intel

ใบรับรองและการประกาศผลิตภัณฑ์เฉพาะประเทศ
ภูมิภาคเอกสารกฎระเบียบ
ทุกภูมิภาคใบรับรอง IEC 62368 CB
สหภาพยุโรปคําประกาศความสอดคล้องของ Intel & RoHS
ญี่ปุ่นใบรับรอง RoHS PDF icon
ขนาด: 139 KB
วันที่: กรกฎาคม 2021
ไต้หวันใบรับรอง BSMI RoHS PDF icon
ขนาด: 137 KB
วันที่: มิถุนายน 2021
 

 

หมาย เหตุไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*