ID บทความ: 000059006 ประเภทข้อมูล: ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 08/12/2021

ฉันจะให้สิทธิ์ผู้ขอการรับประกันแก่พนักงานของฉันได้อย่างไร

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

ขั้นตอนด่วนสําหรับผู้ดูแลพาร์ทเนอร์ในการกําหนดบทบาทการรับประกันสําหรับIntel® Partner Alliance

คำอธิบาย

คําแนะนําในการกําหนดสิทธิ์ผู้ขอรับประกันภายในโปรแกรม Intel Partner Alliance

วิธีแก้ไข

ทําตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อกําหนดบทบาทผู้ขอรับประกัน

การดําเนินการนี้จะช่วยให้พนักงานของคุณสามารถส่งคําขอ Advanced Warranty Replacement (AWR) ทางออนไลน์ได้โดยไม่จําเป็นต้องดําเนินการแก้ไขปัญหา
ซึ่งอาจต้องใช้เวลาถึงหนึ่งวันทําการเพื่อให้แสดงการเปลี่ยนแปลงในศูนย์สนับสนุนออนไลน์

  • ซึ่งจะมีให้สําหรับผู้ดูแลพาร์ทเนอร์ระดับโกลด์/ไทเทเนียมในบทบาทของพาร์ทเนอร์ IPA ที่มีสิทธิ์เท่านั้น
  • ผู้ดูแลพาร์ทเนอร์และผู้รับมอบสิทธิ์ผู้ดูแลพาร์ทเนอร์ไม่จําเป็นต้องมีบทบาทผู้ขอการรับประกัน มีการสร้างสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบแล้ว
  • ไม่มีบทบาทในบัญชีสมาชิก ซึ่งไม่มีสิทธิ์สําหรับ AWR
  • บทบาทนี้ไม่มีให้สําหรับบทบาทของพาร์ทเนอร์ต่อไปนี้ ซึ่งไม่มีสิทธิสําหรับ AWR: FPGA, ISV, ผู้เยี่ยมชม

 

หมาย เหตุ
  • สามารถเพิ่มอีเมลทั่วไปขององค์กรเป็นผู้ขอการรับประกันได้ ตัวอย่างเช่น : RMA@intel.com
  • บุคคลที่จะได้รับบทบาทผู้ขอรับประกันต้องมีอยู่แล้วในฐานะพนักงานของบัญชีIntel® Partner Alliance  หากไม่มีบุคคลใหม่อยู่ในระบบ Intel ให้ทําตามคําแนะนําในวิธีเพิ่มผู้ติดต่อในบัญชี Intel Partner Allianceก่อนดําเนินการต่อ:

 

ขั้นตอนที่ 1
ล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์Intel® Partner Alliance

 

 

ขั้นตอนที่ 2
คลิกลิงก์โปรไฟล์บริษัท
Click on the Company Profile link

 

ขั้นตอนที่ 3
คลิกความรับผิดชอบแล้วคลิกจัดการบุคลากร 
เลือก ชื่อพนักงาน
Select the employee name

 

ขั้นตอนที่ 4
เลือกกล่องสําหรับบทบาทผู้ขอรับประกันภายใต้การเข้าถึง
Select the box for Warranty Requestor Role under Access

 

คำประกาศสิทธิ์

1

การโพสต์และการใช้เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของ Intel.com

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้