ความแตกต่างระหว่าง Intel® Core™ i9, i7, i5 และ i3 ในเดสก์ทอปโปรเซสเซอร์ Intel

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000058971

08/01/2024

ความแตกต่างระหว่างเดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9, i7, i5 และ i3 มีระบุไว้ในข้อมูลสรุปผลิตภัณฑ์ของเว็บไซต์ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Intel® Core™

ระบุ Intel® Core™ Processor ของคุณ จากนั้นระบุเจนเนอเรชั่น Intel® Core™

ตารางด้านล่างแสดงตําแหน่งที่จะค้นหาความแตกต่างระหว่างโปรเซสเซอร์ Intel ตามตัวระบุผลิตภัณฑ์ (i9, i7,i5 และ i3) ในเอกสารข้อมูลสรุปผลิตภัณฑ์

บทสรุปผลิตภัณฑ์ ชื่อส่วน รหัส
เดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® Core (เจนเนอเรชั่น 14) ส่วน: การเปรียบเทียบเดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 14 i9. i7, i5, i3
เดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 13 ส่วน: การเปรียบเทียบเดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 13 i9, i7, i5, i3

เดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 12

ส่วน: การเปรียบเทียบเดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 12

i9, i7, i5, i3
เดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 11 ส่วน: การเปรียบเทียบเดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 11 i9, i7, i5
เดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 10 ส่วน: การเปรียบเทียบเดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 10 i9, i7, i5, i3
เดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 9 ส่วน: การเปรียบเทียบเดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 9 i9, i7, i5
เดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 8 ดู ที่หน้า 4 ของข้อมูลสรุปสําหรับคุณสมบัติและข้อมูลจําเพาะทั้งหมด i7, i5, i3
เดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 7 โปรดดู หน้า 8 ของบท สรุปผลิตภัณฑ์เดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 7 i7, i5, i3
เดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 6 อ่านหน้า 6 ในบทสรุปผลิตภัณฑ์เดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 6 i7, i5, i3