การติดตั้งหรืออัปเดตศูนย์ควบคุม Intel® Killer™

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000058920

11/10/2023

ตัวติดตั้ง Intel® Killer™ Control Center มีไดรเวอร์สําหรับ ผลิตภัณฑ์ไร้สาย Intel® Killer™ และผลิตภัณฑ์ Intel Killer Ethernet Intel Killer Control Center สามารถติดตั้งบนระบบใดๆ ที่มีอะแดปเตอร์เครือข่ายเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งตัว ซอฟต์แวร์นี้จะไม่รองรับผลิตภัณฑ์ Killer เวอร์ชันที่เก่ากว่า

หมาย เหตุ

สําหรับระบบปฏิบัติการ Windows*: ก่อนทําการติดตั้งด้วยตนเอง เราขอแนะนําให้ลองติดตั้งและอัปเดตไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ของคุณโดยอัตโนมัติโดยใช้เครื่องมือ Intel® Driver & Support Assistant สําหรับระบบปฏิบัติการ Linux*: โปรดดู การรองรับ Linux* สําหรับอะแดปเตอร์ไร้สายของ Intel® สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไดรเวอร์ Linux

ขั้นตอนแรกในการอัปเดตหรือติดตั้ง Intel Killer Control Center คือการดาวน์โหลดแพ็คเกจโปรแกรมติดตั้ง

คุณสามารถค้นหา Universal Windows Driver (UWD) ล่าสุดสําหรับ Killer Control Center พร้อมไดรเวอร์ล่าสุดสําหรับผลิตภัณฑ์ Killer Wireless และ Ethernet ที่รองรับในปัจจุบันทั้งหมดพร้อม Windows® 10 (1803+) เวอร์ชันปัจจุบันในศูนย์ดาวน์โหลด

เมื่อคุณดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้งที่เหมาะสมแล้ว ให้เรียกใช้โปรแกรมติดตั้งและทําตามพรอมต์เพื่อดําเนินการติดตั้ง Intel Killer Control Center และไดรเวอร์อุปกรณ์ล่าสุดสําหรับอะแดปเตอร์เครือข่าย Killer ของคุณ

หมาย เหตุ

หากคุณใช้ Windows 10 และคุณไม่ทราบว่ากําลังใช้งานเวอร์ชันใด คุณสามารถค้นหาได้โดย คลิก เริ่มต้น แล้ว พิมพ์ winver และ กด Enter กล่องจะปรากฏขึ้นพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับ Windows รวมถึงหมายเลขเวอร์ชัน

หากคุณพบปัญหาในการติดตั้งหรืออัปเดต Intel Killer ศูนย์ควบคุม ให้คลิก ที่นี่ สําหรับ คู่มือการติดตั้งใหม่ทั้งหมดของเรา

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
คําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับศูนย์ควบคุม Intel® Killer™
เกิดปัญหาเมื่ออัปเดตหรือติดตั้ง Intel® Killer Control Center