การติดตั้งหรือการอัปเดตศูนย์ควบคุมIntel® Killer™

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000058920

16/09/2022

ตัวติดตั้งศูนย์ควบคุม Intel® Killer™ ประกอบด้วยไดรเวอร์สําหรับผลิตภัณฑ์ไร้สาย Intel® Killer™ และผลิตภัณฑ์ อีเธอร์เน็ต Intel Killer ศูนย์ควบคุมIntel Killerสามารถติดตั้งได้บนระบบใดๆ ก็ตามด้วยอะแดปเตอร์เครือข่ายอย่างน้อยหนึ่งตัวเหล่านี้ ซอฟต์แวร์นี้จะไม่รองรับผลิตภัณฑ์ Killer เวอร์ชันเก่า

หมาย เหตุ

สําหรับระบบปฏิบัติการ Windows*: ก่อนพยายามติดตั้งด้วยตนเอง เราขอแนะนําให้พยายามติดตั้งและอัปเดตไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ของคุณโดยอัตโนมัติโดยใช้เครื่องมือ Intel® Driver & Support Assistant สําหรับระบบปฏิบัติการ Linux*: ดู การรองรับ Linux* สําหรับอะแดปเตอร์ไร้สาย Intel® สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไดรเวอร์ Linux

ขั้นตอนแรกในการอัปเดตหรือติดตั้งศูนย์ควบคุมIntel Killerคือการดาวน์โหลดแพ็คเกจตัวติดตั้ง

คุณสามารถค้นหา Universal Windows Driver (UWD) ล่าสุดสําหรับ Killer Control Center พร้อมไดรเวอร์ล่าสุดสําหรับผลิตภัณฑ์ Killer Wireless และ Ethernet ที่รองรับในปัจจุบันทั้งหมดที่มี Windows® 10 (1803+) เวอร์ชันปัจจุบันในศูนย์การดาวน์โหลด

เมื่อคุณดาวน์โหลดตัวติดตั้งที่เหมาะสมแล้ว ให้เรียกใช้งานตัวติดตั้งและทําตามพร้อมท์เพื่อดําเนินการติดตั้งศูนย์ควบคุมIntel Killerและไดรเวอร์อุปกรณ์ล่าสุดสําหรับอะแดปเตอร์เครือข่าย Killer ของคุณ

หมาย เหตุ

หากคุณใช้ Windows 10 และคุณไม่แน่ใจในเวอร์ชันที่คุณกําลังใช้งานอยู่ คุณสามารถค้นหาได้โดย คลิก เริ่มต้น แล้ว พิมพ์ winver และ กด Enter กล่องจะปรากฏขึ้นมาพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับ Windows รวมถึงหมายเลขเวอร์ชัน

หากคุณประสบปัญหาในการติดตั้งหรืออัปเดตศูนย์ควบคุมIntel Killer โปรดคลิกที่นี่เพื่อดู คู่มือการติดตั้งใหม่ทั้งหมด ของเรา

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
คําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับศูนย์ควบคุมIntel® Killer™
ปัญหาเมื่อทําการอัปเดตหรือติดตั้ง Intel® Killer Control Center