คู่มือการผนวกรวมและบริการสําหรับระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูล M50CYP2UR

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000058783

08/04/2022

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®คู่มือการผนวกรวมและการบริการระบบตระกูล M50CYP2UR (PDF) PDF icon
คู่มือนี้มีขึ้นสําหรับช่างเทคนิคระบบที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา อัปเกรด และซ่อมแซมระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®

ขนาด: 15.26 MB
วันที่: เมษายน 2022
การปรับปรุงแก้ไข: 1.4

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*