คู่มือการผนวกรวมและการบริการสําหรับตระกูล ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® M50CYP2UR

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000058783

28/08/2023

คู่มือการบูรณาการและการบริการระบบตระกูลระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® M50CYP2UR (PDF) PDF icon
คู่มือนี้มีขึ้นสําหรับช่างเทคนิคระบบที่รับผิดชอบการแก้ไขปัญหา การอัปเกรด และการซ่อมแซมระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®

ขนาด: 15.7 MB
วันที่: เมษายน 2023
การปรับปรุงแก้ไข: 1.5

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*